AIMSTA-6891

  • AIMSTA-6891

    AIMSTA-6891

    Am ddegawdau, mae cynhyrchion tryloyw PVC wedi'u rhannu'n anhyblyg a hyblyg, a ddefnyddiwyd mewn gwahanol gymwysiadau. Yn ôl y trafodaethau cyfredol ar ddiogelu'r amgylchedd a chynaliadwyedd, bydd segmentau'r farchnad yn y dyfodol yn wynebu heriau allweddol. Bydd cynhyrchion sy'n cynnwys tun, dewisiadau amgen i atebion di-dun yn dod yn fwyfwy beirniadol. Yn hyn o beth, mae angen talu sylw i wahanol reoliadau cyfreithiol, megis ffarmacopoeia, cymeradwyo cyswllt bwyd, rheoliadau sioc aer dan do neu safonau teganau. Yn y gorffennol, tun, plwm a bariwm oedd y prif gymwysiadau mewn llawer o gymwysiadau, ond gyda'r Undeb Ewropeaidd yn defnyddio sinc calsiwm a sinc bariwm yn unig, mae rhanbarthau eraill yn y byd yn dilyn y datblygiad hwn yn araf ac yn dewis yr atebion hyn yn gynyddol.