AIMSTA-5143

  • Constriction foam bord wall oak PVC stabilizer WPC PVC furniture Skirting bord

    Ewyn cyfyngu wal ffin derw PVC sefydlogwr WPC dodrefn PVC Sgiortio bord

    Mae'n faen prawf beirniadol bod gan ddylunwyr a phenseiri ddiddordeb mewn PVC ewynnog. Ar y fantais hon mae gan fyrddau ewyn PVC lawer o gymwysiadau dylunio mewnol fel cypyrddau cegin, desgiau ysgol, topiau cownter, paneli ystafell arddangos, paneli wal, cownteri derbynfa, swmp-bennau, teils nenfydau, ystafell ymolchi, ciwbiclau, ac yn fwy neu lai unrhyw gais sy'n cael ei fodloni ar hyn o bryd Sefydlogi PVC fel deunydd crai ac atebion. Mae bwrdd ewyn PVC yn adnewyddadwy ac yn gynaliadwy, sydd ag arwyddocâd bach ond pwysig iawn ar gyfer diogelu'r amgylchedd byd-eang ac adnoddau ecolegol naturiol.