AIMSTA-5096

  • High quality PVC Stabilizers for rail fence PVC shutters Garden fencing Picket fence horse rail fence

    Sefydlogi PVC o ansawdd uchel ar gyfer ffens reilffordd Caeadau PVC Ffensio gardd Ffens reilffordd ceffyl ffens

    Mae ffensys PVC yn opsiwn deniadol a swyddogaethol iawn ar gyfer unrhyw fferm badog, sefydlog neu farchogaeth. Mae ffens reilffordd finyl, y cyfeirir ati'n aml fel ffens reilffordd hollt, yn ddatrysiad ffens economaidd gwych ar gyfer pob math o brosiect. O'i gymharu â systemau Pb traddodiadol. Mae Aimsea yn cynnig ystod eang o sefydlogwyr ar gyfer ffensys o bob math. Mae gan sefydlogwyr Aimsea CaZn well cadw lliw, cryfder effaith neu sefydlogrwydd dimensiwn ar gyfer cynhyrchu ffens PVC. Hyd yn oed pan fydd yn agored i newidiadau tymheredd cryf, neu mewn tywydd gwlyb neu sych a chylchoedd ymbelydredd solar, gall y ffens PVC sydd wedi'i sefydlogi fel hyn gynnal eu priodweddau mecanyddol.