AIMSTA-506

  • PVC Stabilizers for casing & plumbing electrical conduit underground threaded pipe

    Sefydlogi PVC ar gyfer casio a phlymio cwndid trydanol pibell edau tanddaearol

    Cynhyrchodd sefydlogwyr PVC bibellau edau PVC a ddefnyddir yn helaeth mewn adeiladu sifil, system cyflenwi dŵr dan do adeiladau diwydiannol, system biblinell cyflenwi dŵr trefol, dyframaethu morol, ardal breswyl, ardal planhigion y system cyflenwi dŵr claddedig, gwaith trin dŵr, gardd, dyfrhau, peirianneg drilio a sectorau eraill. Mae eu defnydd byd-eang oherwydd eu nodweddion manteisiol, gan gynnwys cryfder a gwydnwch, rhwyddineb gosod a chynnal a chadw, ymwrthedd cyrydiad, symudedd isel, priodweddau mecanyddol da, ailgylchadwyedd, athreiddedd isel iawn, a Phwer gwrthsefyll cemegol uchel a chost ragorol.