AIMSTA-2618

  • Eco-friendly stabilizer for Flooring Vinyl PVC ceilings LVT tile sheets and walls

    Sefydlogi eco-gyfeillgar ar gyfer Lloriau Vinyl PVC nenfydau Dalennau a waliau teils LVT

    Mae'r maes cymhwysiad ar gyfer Lloriau PVC, waliau, teils LVT, nenfydau, bandio ymylon yn cael eu hehangu yn y dyfodol trwy gyflogi nid yn unig strwythur cryno ond hefyd ewynnog gyda dwyseddau ewyn amrywiol megis cynfasau ewynnog, cynfasau ewynnog am ddim, cynfasau allwthiol ac ati. Lloriau PVC diogelu'r amgylchedd, gosodiad syml, hylendid Perfformiad, sefydlogrwydd dimensiwn, gwrthsefyll staen, ymwrthedd gwisgo uwch, allyriadau isel ac aroglau isel. Yn ogystal, mae'r llinellau lliw yn realistig ac yn brydferth, mae'r lliwiau'n gyfoethog ac yn hyfryd, ac nid oes gwahaniaeth lliw, ymwrthedd golau, dim ymbelydredd, nid yw defnydd tymor hir yn pylu, mae gwahanol gamau prosesu ac yn gwella argraffadwyedd, perfformiad lamineiddio ac ailgylchadwyedd. .